หน้าแรก  |  กระดาน php+mysql  |  กระดาน vb6+asp  |  กระดาน javascript
 
 
คำตอบที่ดีที่สุด php ตรวจสอบว่ามีภาษาไทยไหม php ตรวจสอบว่ามีภาษาไทยไหม
function นี้จะตรวจสอบว่ามีภาษาไทยปนอยู่ไหม
ลำดับ  ซอร์สโค้ด
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
  
  function checkthai($word){
       if(preg_replace('/[^ก-๙]/ u','',$word)!="") {
            return true;
       } else {
            return false;
       }
  }
 
  // ถ้ามีภาษาไทยปนอยู่จะให้ค่า true แต่ถ้าไม่มีภาษาไทยปนอยู่เลยให้ค่า false
 
 
 admin 21 กรกฎาคม 2558 14:55:06

ตอบ : php ตรวจสอบว่ามีภาษาไทยไหม
Warfarin CBD might increase levels of warfarin, which can increase the risk for bleeding <a href=https://levitr.sbs>levitra bayer 5 mg</a>
ลำดับ  ซอร์สโค้ด
1 
2 
3 
4 
5 
6 
  
 ym536
 
 GabreassY ,87431986485 , 03 พฤศจิกายน 2566 00:04:01


  ตั้งกระทู้ตอบ
รายละเอียด :
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม :
ชื่อ : * ต้องป้อน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
อักษรยืนยัน : Please reload this page again.
 
 
 
 
รับเขียนโปรแกรม PHP + MySQL โปรแกรมใช้งานจริง รับทำโปรเจค PHP รับแก้งาน PHP โปรแกรม PHP ใช้งานจริง และ โปรเจคนักศึกษา VB6 ASP