หน้าแรก  |  กระดาน php+mysql  |  กระดาน vb6+asp  |  กระดาน javascript
 
 
คำตอบที่ดีที่สุด php อ่าน xml แบบง่ายๆ php อ่าน xml แบบง่ายๆ
php สามารถอ่าน xml ได้หลายรูปแบบ ที่จะทำให้ดูเป็นแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
ตัวอย่างการอ่าน feed xml ของเว็บ youtub

https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=SHERAsolution
ลำดับ  ซอร์สโค้ด
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
  
  $yt = 'http://gdata.youtube.com/schemas/2007';
  $md = 'http://search.yahoo.com/mrss/';
 
  $xml = simplexml_load_file('https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=SHERAsolution');
 
  foreach($xml->entry as $item) {
      
       $media = $item->children('yt', $yt);
       $id = $media->videoId;
      
       $media = $item->children('media', $md);
       $title = $media->group->title;
       $url = $media->group->content->attributes()->url;
       $description = $media->group->description;
      
  }
 
 
 admin 21 กรกฎาคม 2558 14:18:46

  ตั้งกระทู้ตอบ
รายละเอียด :
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม :
ชื่อ : * ต้องป้อน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
อักษรยืนยัน : Please reload this page again.
 
 
 
 
รับเขียนโปรแกรม PHP + MySQL โปรแกรมใช้งานจริง รับทำโปรเจค PHP รับแก้งาน PHP โปรแกรม PHP ใช้งานจริง และ โปรเจคนักศึกษา VB6 ASP