หน้าแรก  |  กระดาน php+mysql  |  กระดาน vb6+asp  |  กระดาน javascript
 
 
คำตอบที่ดีที่สุด การสร้างเว็บบอร์ดเบื้องต้น ด้วย php+mysql บทที่ 6 แสดงผลประกาศ view.php การสร้างเว็บบอร์ดเบื้องต้น ด้วย php+mysql บทที่ 6 แสดงผลประกาศ view.php
แสดงรายละเอียดของประกาศ view.php
ลำดับ  ซอร์สโค้ด
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
  
 <!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="Generator" content="EditPlus®">
  <meta name="Author" content="">
  <meta name="Keywords" content="">
  <meta name="Description" content="">
  <title>Document</title>
  </head>
  <body>
 
  <?php
  include("connect.php");
 
  $SQL = "select * from webboard where board_id=".$_GET["board_id"];
  $result = mysql_query($SQL) or die(mysql_error());
  $tmp = mysql_fetch_array($result);
  ?>
 
  หัวข้อประกาศ : <?php print $tmp["title"]?> <br>
  รายละเอียด : <?php print $tmp["detail"]?> <br>
  โดย : <?php print $tmp["name"]?><br>
  ip : <?php print $tmp["ip"]?><br>
  วันที่ : <?php print $tmp["postdate"]?><br>
 
  </body>
  </html>
 
 
 admin 22 มิถุนายน 2558 14:12:42

  ตั้งกระทู้ตอบ
รายละเอียด :
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม :
ชื่อ : * ต้องป้อน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
อักษรยืนยัน : Please reload this page again.
 
 
 
 
รับเขียนโปรแกรม PHP + MySQL โปรแกรมใช้งานจริง รับทำโปรเจค PHP รับแก้งาน PHP โปรแกรม PHP ใช้งานจริง และ โปรเจคนักศึกษา VB6 ASP