หน้าแรก  |  กระดาน php+mysql  |  กระดาน vb6+asp  |  กระดาน javascript
 
 
คำตอบที่ดีที่สุด การสร้างเว็บบอร์ดเบื้องต้น ด้วย php+mysql บทที่ 4 สร้างหน้ารับข้อมูล post-save.php การสร้างเว็บบอร์ดเบื้องต้น ด้วย php+mysql บทที่ 4 สร้างหน้ารับข้อมูล post-save.php
หน้า post-save.php เพื่อทำการบันทึกการตั้งกระทู้
ลำดับ  ซอร์สโค้ด
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
  
 <?php
  include("connect.php");
 
  if($_POST["title"]!="" && $_POST["title"]!="" && $_POST["title"]!="") {
      
       $SQL = "insert into webboard (main_id, title, detail, name, ip, postdate) values(
       0,
       '".htmlentities($_POST["title"], ENT_QUOTES | ENT_IGNORE, "UTF-8")."',
       '".htmlentities($_POST["detail"], ENT_QUOTES | ENT_IGNORE, "UTF-8")."',
       '".htmlentities($_POST["name"], ENT_QUOTES | ENT_IGNORE, "UTF-8")."',
       '".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."',
       '".date("Y-m-d H:i:s")."')";
       mysql_query($SQL) or die(mysql_error().$SQL);
       header("location:webboard.phpl");
      
  } else {
       header("location:post.html");
  }
  ?>
 
 
 admin 22 มิถุนายน 2558 13:58:33

  ตั้งกระทู้ตอบ
รายละเอียด :
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม :
ชื่อ : * ต้องป้อน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
อักษรยืนยัน : Please reload this page again.
 
 
 
 
รับเขียนโปรแกรม PHP + MySQL โปรแกรมใช้งานจริง รับทำโปรเจค PHP รับแก้งาน PHP โปรแกรม PHP ใช้งานจริง และ โปรเจคนักศึกษา VB6 ASP