หน้าแรก  |  กระดาน php+mysql  |  กระดาน vb6+asp  |  กระดาน javascript
 
 
คำตอบที่ดีที่สุด การสร้างเว็บบอร์ดเบื้องต้น ด้วย php+mysql บทที่ 3 หน้าตั้งกระทู้ post.html การสร้างเว็บบอร์ดเบื้องต้น ด้วย php+mysql บทที่ 3 หน้าตั้งกระทู้ post.html
สร้างหน้าตั้งกระทู้ถาม เพื่อตั้งกระทู้ถาม post.html
ลำดับ  ซอร์สโค้ด
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
  
 <!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="Generator" content="EditPlus®">
  <meta name="Author" content="">
  <meta name="Keywords" content="">
  <meta name="Description" content="">
  <title>Document</title>
 
  <script language="javascript">
  function validate() {
       var f = document.form1;
       if(f.title.value=="") {
            alert("โปรดป้อนหัวข้อประกาศ");
            f.title.focus();
            return false;
       }
       if(f.detail.value=="") {
            alert("โปรดป้อนรายละเอียดประกาศ");
            f.detail.focus();
            return false;
       }
       if(f.name.value=="") {
            alert("โปรดป้อนชื่อผู้ประกาศ");
            f.name.focus();
            return false;
       }
       if(confirm("คุณต้องการลงประกาศหรือไม่?")) {
            return true;
       } else {
            return false;
       }
  }
  </script>
 
  </head>
  <body>
 
  <form name="form1" id="form1" action="post-save.php" method="post" onsubmit="return validate();">
  หัวข้อ : <br><input type="text" name="title" id="title" value="" maxlength="200" size="50"><br>
  รายละเอียด : <br><textarea rows="10" cols="50" name="detail" id="detail"></textarea><br>
  ผู้ประกาศ : <br><input type="text" name="name" id="name" value="" maxlength="50"><br><br>
  <input type="submit" name="submit" id="submit" value="บันทึก">
  <input type="reset" name="reset" id="reset" value="เขียนใหม่">
  </form>
 
  </body>
  </html>
 
 
 admin 22 มิถุนายน 2558 13:46:53

  ตั้งกระทู้ตอบ
รายละเอียด :
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม :
ชื่อ : * ต้องป้อน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
อักษรยืนยัน : Please reload this page again.
 
 
 
 
รับเขียนโปรแกรม PHP + MySQL โปรแกรมใช้งานจริง รับทำโปรเจค PHP รับแก้งาน PHP โปรแกรม PHP ใช้งานจริง และ โปรเจคนักศึกษา VB6 ASP